Wij nemen verantwoordelijkheid

naar overzicht

Ons engagement

BayWa r.e heeft zich in 2017 tot doel gesteld vanaf 2018 alle bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. Dit doel hebben we bereikt doordat we sinds 2018 alle CO2-emissies van het bedrijf compenseren. 

Toch is dat voor ons pas een begin. We zullen onze CO2-afdruk blijven aanpakken en zetten vaart achter het verlagen van ons energieverbruik en onze emissies.
Verder zijn we van plan eigen projecten te ontwikkelen, waarmee zowel maatschappelijke als ecologische uitgangspunten worden nagestreefd. Naast deze bedrijfsinterne maatregelen zullen we ook onze leveranciers en partners sterker betrekken bij onze duurzaamheidsdoelen. Als overkoepelende doelstelling willen we de gehele leverketen voor hernieuwbare energie duurzaam vormgeven.

Interview met Matthias Taft, bestuurslid van BayWa r.e.

"Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en werken actief aan maatregelen voor een duurzamere toekomst," vertelt Matthias Taft.

Onze aanpak met betrekking tot koolstof

Registreren

In 2015 werden we opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van BayWa AG en sindsdien registreren we consequent zaken als energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Het Duurzaamheidsrapport van BayWa wordt opgesteld in overeenstemming met de standaarden van het internationaal erkende Global Reporting Initiative (GRI).
Door onze directe en indirecte emissies te registreren, zijn we in staat de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te bepalen en geschikte manieren te verkennen voor het verlagen van onze CO2-uitstoot. 

Reduceren

Op basis van de verzamelde gegevens wordt zichtbaar waar we onze CO2-afdruk actief kunnen terugbrengen en kunnen we concrete maatregelen invoeren om onze energie-efficiëntie te verhogen en de uitstoot die met onze bedrijfsterreinen samenhangt te verlagen.

Verdere aanknopingspunten omvatten bijvoorbeeld het verlagen van onze reisemissies. Hiervoor passen we onze reisrichtlijnen aan en breiden we de mogelijkheden voor mobiel werken uit.

Compenseren

Als internationaal actief bedrijf is het op dit moment niet mogelijk onze zakelijke activiteiten geheel CO2-vrij in te richten. We compenseren daarom alle resterende emissies, zodat we onze impact op het milieu verder kunnen beperken. Bij de keuze voor externe compensatieprojecten, zetten we in op kwalitatief hoogwaardige emissiecertificaten voor verschillende projectcategorieën.

Daarbij beoordelen we uiteenlopende projecten op verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld de impact op de naburige gemeenschap. In de onderstaande casestudy's lichten we een aantal van onze huidige projecten toe. Verder streeft BayWa r.e. naar de ontwikkeling van eigen projecten voor het verminderen van CO2.

Lesotho: kleine installaties voor zonne-energie (solar-thuissysteem)

In landelijke regio's van Lesotho zijn veel huishoudens niet op het openbare stroomnet aangesloten. Inwoners zijn daarom voor de verlichting van hun huizen aangewezen op paraffinelampen. Deze stoten niet alleen CO2 uit door verbranding, welke schadelijk is voor het milieu, maar er komt ook koolstofmonoxide vrij wat gezondheidsrisico's oplevert. Met name wanneer de paraffinelampen binnenshuis worden gebruikt, vormt dit een groot gezondheidsrisico voor de hele familie. Om die reden biedt het atmosfair-project de huishoudens toegang tot lampen op zonne-energie en kleine zonne-energie-installaties (solar-thuissystemen) Op dit moment zijn er honderden zonne-energiesystemen in gebruik en atmosfair heeft het voornemen ruim 30.000 huishoudens in Lesotho van zonne-energie te voorzien. Meer informatie

Zambia: bosbescherming

Het bosbeschermingsproject biedt de mensen in het zuidoosten van Zambia duurzame ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe werkgelegenheid. Hiermee wordt plaatselijke ontbossing tegengegaan. In deze regio vormt de ontbossing voor productie van houtskool een bijzonder groot probleem. 90 procent van de plaatselijke bevolking leeft in extreme armoede en probeert in het levensonderhoud te voorzien met zelfvoorzieningslandbouw en de productie van houtskool. Dit is ook de reden dat de ontbossingscijfers in deze regio elf keer zo hoog liggen als het nationale gemiddelde, en ook vergeleken met internationale cijfers zeer hoog uitvallen. Het project bestrijdt de oorzaken van de voortschrijdende ontbossing en bevordert tegelijkertijd herbebossing en duurzame bosbouw. Meer informatie

Thailand: zonne-energieproject

Het project in het noordoosten van Thailand stimuleert duurzame ontwikkeling van het land. De stroom die met de installatie wordt opgewekt, wordt aan het Thaise stroomnet geleverd. Het project heeft tot doel werkgelegenheid te creëren, de lokale toegevoegde waarde te verhogen en de belangen van alle plaatselijke betrokkenen te verenigen.  

Wij maken deel uit van het BayWa-concern...

en diens duurzaamheidsengagement!

BayWa AG is wereldwijd actief in de sectoren landbouw, energie en bouw. Door dit veelzijdige werkveld en wereldwijde activiteiten, is de BayWa-groep zich ervan bewust hoe belangrijk het is duurzaamheid centraal te stellen bij zowel de dagelijkse operationele gang van zaken alsook in de toekomstige groeistrategie. De principes van de BayWa-groep zijn in sterke mate gerelateerd op de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals, SDGs), waarnaar wordt verwezen in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport. Sinds 2015 zijn wij in deze rapportage opgenomen. 

In 2019 heeft BayWa AG een groepsbrede klimaatstrategie aangenomen, in het kader waarvan ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd. Deze klimaatstrategie is erop gebaseerd de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en is daarmee in overeenstemming met het nieuwste rapport van de wereldklimaatraad IPCC. Hierin wordt opgeroepen tot onmiddellijke maatregelen voor het inperken van de klimaatverandering en het reduceren van de CO2-uitstoot, om zo de toekomst van onze planeet positief bij te sturen.

In navolging van deze doelstelling heeft de BayWa-groep zich bij het initiatief RE100 aangesloten. Dit initiatief omvat een reeks bedrijven die zich er publiekelijk toe verplichten op 100 procent duurzame energie over te stappen om daarmee het goede voorbeeld te geven. Bekijk de website van het RE100-initiatief om meer te weten te komen over de doelen en activiteiten.

BayWa r.e. speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidsdoelen van de BayWa-groep.

Groepsbrede klimaatstrategie van BayWa AG

BayWa r.e. volgt een alomvattende aanpak 

We zijn ons ervan bewust dat het thema duurzaamheid niet alleen in een reductie van CO2 ligt, maar een alomvattende aanpak vraagt. Hieromtrent staat BayWa r.e. pas aan het begin van een lange weg. We streven ernaar een universele strategie te ontwikkelen waarmee een breed spectrum aan duurzaamheidsaspecten wordt aangepakt voor het milieu, onze medewerkers en voor de maatschappij. 

We zullen onze duurzaamheidsstrategie in de komende maanden en jaren verder uitwerken en doorontwikkelen. De weg die we af gaan leggen, kent geen vaste eindbestemming. Het fundament ligt eerder in een denk- en werkwijze welke gebaseerd is op voortdurende ontwikkeling en zodoende medebepalend is voor hoe onze bedrijfsactiviteiten eruitzien. We verheugen ons erop deze uitdaging aan te gaan en oplossingen voor een duurzame toekomst te ontwikkelen, geheel volgens ons bedrijfsmotto 'Make Energy Better'. 

Inhoud

    Contact

    Als u vragen heeft over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, kunt u ons bereiken op sustainability(at)baywa-re.com

    Terug naar boven