Onze wereldwijde ervaring als marktleider is uw voordeel

Laat de kracht van de zon ook uw projecten in beweging brengen. Op grote daken, op vrije terreinen of op kunstmatige waterlichamen: BayWa r.e. heeft een speciale expertise op het gebied van grote centrales voor zonne-energie. Ook hybride installaties behoren tot onze specialiteiten. Daarbij bieden wij u de volledige service, van de projectacquisitie en -ontwikkeling tot aan de commerciële en technische bedrijfsvoering. Ook zorgen we voor de verkoop van de stroom via stroomleveringscontracten en waarborgen zo het economische succes van uw investeringen. Wilt u het zonneproject gebruiken om het energievraagstuk voor uw eigen industriële installatie of bedrijf op te lossen? Wij kennen de soms complexe wettelijke randvoorwaarden en de uitdagingen bij de realisatie van dergelijke grote projecten. Neem contact met ons op.

Belangrijk: Onze partner GroenLeven, marktleider in zonne-energie, is verantwoordelijk voor zonne-energieprojecten in Nederland. Voor meer informatie, bezoek www.groenleven.nl 

Sleutelklare PV-installaties van de marktleider voor subsidievrije zonneprojecten

Succesvolle projecten van begin tot einde doordacht.

Als wereldwijd opererende full service projectontwikkelaar ondersteunen wij u bij al uw plannen voor zonneprojecten. Of het nu gaat om grote zonnecentrales op daken, vrije terreinen of op kunstmatige waterlichamen, om hybride installaties in het multi-megawattbereik of energieoplossingen voor industrie en bedrijven: wij zorgen voor planning, financiering en realisatie.

Op het gebied van subsidievrije grote zonnecentrales zijn wij marktleider. Wij plannen en ontwikkelen uw project tot aan de sleutelklare overdracht. Profiteer van onze jarenlange ervaring in de samenwerking met gemeenten, grondeigenaren en instanties. Op de achtergrond staat altijd de solide financiële kracht van BayWa AG, onze moedermaatschappij.

Ook na de overdracht blijven wij uw partner. U kunt de technische en commerciële bedrijfsvoering met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zorgen voor een lange levensduur van uw installatie en voor een maximale opbrengst. Wilt u uw installatie van de hand doen of investeren in een sleutelklaar project? Wij helpen u daarbij.

Projectontwikkeling

Wij hebben wereldwijd ervaring opgedaan in het ontwikkelen van zonne-energieprojecten. In slechts tien jaar tijd zijn we zo uitgegroeid tot marktleider. Onze klanten waarderen het dat we ze in alle fasen ondersteunen: van de locatieanalyse en het voorbereiden van de bouwaanvraag tot aan de installatie- en uitvoeringsplanning: wij nemen alles voor onze rekening.

Onze services in projectontwikkeling

 • Locatieanalyse en -beoordeling
 • Greenfield-projectplanning
 • Opbrengstsimulaties
 • Voorbereiding en opstelling van de documentatie voor de bouwaanvraag
 • Indienen van de bouwaanvraag
 • Begeleiding van het bouwaanvraagproces
 • Installatieplanning (elektrische planning, planning van toewijzing van panelen)
 • Ontwerp- en uitvoeringsplanning
 • Samenwerkingsverbanden met lokale ontwikkelaars en planners
 • Aankoop van projectrechten in alle ontwikkelingsstadia
 • Begeleiding van regionale participatieconcepten

Projectacquisitie en samenwerking

Wilt u projectrechten vlot verkopen of bent u op zoek naar een sterke partner voor de verdere financiering van uw project tot aan de bouwrijpheid? Wij kopen projectrechten in alle ontwikkelingsstadia aan en bieden u desgewenst ondersteuning bij de verdere projectontwikkeling. In sommige landen worden projecten gerealiseerd via aanbestedingen. Ook hier kunt u profiteren van onze ervaring en financiële kracht.

Verpacht uw grond voor zonne-energie en verdien geld met zonnestralen

Landbouwgrond, braakliggend terrein of voormalig industrieel of militair terrein met een gewijzigd bestemmingsplan: gebruik uw vrije grond voor de bouw van zonneparken. Met een pachtovereenkomst voor 20 jaar profiteert u door een vaste gebruiksvergoeding van een gegarandeerde opbrengst, zonder dat u zelf hoeft te investeren. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, het risico van de installatie ligt volledig bij ons. Wij zorgen voor projectontwikkeling, bouw, inbedrijfstelling en onderhoud.

Wij zijn geïnteresseerd in:

 • Oppervlakken vanaf circa zeven hectare
 • Afgedekte bodem of terreinen met gewijzigde bestemming
 • Akkerland in kansarme gebieden
 • Oude industrieterreinen
 • Altijd met weinig schaduwvorming op de oppervlakken

De voordelen van het verpachten van uw land:

 • U profiteert gedurende 20 jaar van een vaste gebruiksvergoeding.
 • Als u voor het groenonderhoud zorgt, heeft u daaruit als dienstverlener bovendien extra inkomsten.
 • Wij nemen van de pachtovereenkomst, de planning en de bouw tot aan de inbedrijfstelling en het onderhoud verder alles voor onze rekening.

Wij ontwikkelen het optimale energieconcept voor uw bedrijf  

Voor bedrijven is duurzaam handelen vandaag de dag vaak niet alleen noodzaak, maar zelfs plicht. Daar komen de stijgende stroomprijzen en wettelijke verplichtingen nog bij. Wij ondersteunen onze klanten uit industrie en bedrijfsleven en multinationals uit de Benelux-landen bij de realisatie van hun plannen.

Wij hebben ervaring met het oplossen van technisch, bedrijfseconomisch en juridisch complexe vraagstukken en leveren u de concepten voor bijvoorbeeld het opwekken van stroom voor eigen gebruik, opslagsystemen voor optimalisatie van de belastingscurve (bijvoorbeeld door peak shaving) en de levering van groene stroom uit grote projecten (power purchase agreements).

Stroomleveringscontract – een belangrijk element voor nieuwe markten

Heeft u een hoge stroombehoefte waarin u duurzaam wilt voorzien? Ook hierin ondersteunen we u. Als energie-intensief bedrijf kunt u ook zonder eigen installatie voor zonne-energie groen handelen. Wij leveren u via een power purchase agreement (PPA) stroom uit zonne-energie – via een directe leiding of virtueel.

Neem contact met ons op, wij adviseren u graag.

Inhoud
  Contact
  Roland Pechtold
  Zonne-projecten - Nederland
  GroenLeven B.V.
  REBenelux-Benjamin_Casteleyn-70x70.jpg
  Benjamin Casteleyn
  Zonne-projecten - België & Luxemburg
  BayWa r.e. renewable energy GmbH
  Terug naar boven